8bit Projects For Everyone


Czy jest   dla  

IECATA : IDE/CF as Commodore IEC

Asbjørn Djupdal, 2002

IECATA to kontroler twardego dysku dla magistrali szeregowej Commodore IEC. Pozwala wszelkim komputerom z szeregowym portem IEC (np. VIC-20, C-64, C-128) używać tanich i łatwych do dostania dysków twardych ATA (również zwanych dyskami IDE).

Cechy

 • Obsługuje dyski twarde standardu ATA do 128 gigabajtów.
 • Cały dysk jest dostępny jako jedna duża partycja.
 • Obsługuje standardowe komendy Commodore KERNAL IEC. Ma to następujące następstwa:
  • Może być podłączane do dowolnego komputera z szeregową magistralą IEC (VIC-20, C-64, C-128, prawdopodobnie inne też...).
  • Nie jest wymagany sterownik dla komputera, dysk twardy pracyje jako stacja z ogromnym dyskiem.
  • Magistrala IEC jest bardzo powolna, spowolaniając dysk twardy. Niemniej jest zauważalnie szybszy niż stacja Commodore 1541.
 • Użyty jest własny system plikowy z następującymi cechami:
  • Obsługuje pliki typu PRG oraz SEQ, a także nowy typ - DIR - który reprezentuje katalogi.
  • Najmniejsza adresowalna jednostka: 512 bajtów (jeden blok logiczny ATA).
  • Maksymalna wielkość pliku: 32 megabajty.
  • Maksymalna ilość pozycji w katalogu: 256.
  • Maksymalny poziom zagnieżdżenia katalogów: nieskończony.
 • Ograniczenia:
  • Brak obsługi plików typu USR oraz REL.
  • Brak obsługi wszystkich komend Commodore DOS, w szczególności odczytu i zapisu pamięci, wykonania programu oraz odczytu, zapisu, zajęcia i zwolnienia bloku. Z tego powodu szybkie loadery (fastloaders), zabezpieczone przed kopiowaniem gry i inne programy wykonujące bardziej egzotyczne rzeczy z dyskiem nie będą działać.
  • Nie ma możliwości uruchamiania gier całodyskowych - pliki C64 nie mogą być zamapowane jako stacja.

Użycie

Podłącz płytkę IECATA do komputera oraz do dysku twardego ATA, następnie włącz zasilanie. Jeśli dioda sygnalizująca błąd nie zgaśnie po kilku sekundach, spróbuj zresetować. Jeśli to nie pomoże, jest problem z dyskiem.

Napęd z dyskiem twardym ma numer 10 (w przeciwieństwie do 1541, które zwykle jest urządzeniem 8). Poza tym, dysk twardy jest używany w ten sam sposób, jak stacja 1541.

Zworka J2 wybiera tryb pracy magistrali szeregowej. Gdy otwarta, IECATA pracuje w normalnym trybie C64. Gdy zamknięta, działa szybki tryb VIC-20 (nie jest zgodny z C64).

Obsługiwane są następujące kompendy dyskowe (przez dyskowy kanał 15):

 • CD:<subdir> zmiana katalogu
 • MD:<subdir> założenie katalogu
 • SD:<subdir> usunięcie katalogu, musi być pusty
 • S:<file>> usunięcie pliku
 • R:<new-file>=<old-file> zmiana nazwy pliku
 • N formatowanie dysku
 • I inicjalizacja dysku (aktualnie ignorowana)

Składnia tych komend jest taka sama jak w Commodore DOS. Gdzie to możliwe, możesz używac oznaczeń grupowych (* oraz ?) just like on Commodore DOS.

Wczytywanie i zapisywanie plików działa jak na stacji 1541. Uwaga, tylko pliki PRG i SEQ mogą być utworzone.

Jeśli czytasz kanał błędów (kanał 15), otrzymasz takie komunikaty:

 • 00: Brak błędu.
 • 20: Błąd startu, dysk twardy nie zawiera poprawnej struktury plików.
 • 21: Błąd tworzenia, plik albo katalog nie może zostać utworzony.
 • 22: Błąd nieotwarcia, dostęp do pliku, który nie został otwarty.
 • 23: Błąd nieznalezienia, plik lub katalog nie znaleziony.
 • 24: Błąd składni.
 • 25: Informacja o wersji, pokazywana po starcie, podaje numer wersji oprogramowania IECATA.

Przykłady użycia

Wczytanie pliku z BASIC: LOAD"filename",10.

Zapis pliku z BASIC: SAVE"filename",10.

Wczytanie katalogu: LOAD"$",10.

Zmiana katalogu: OPEN1,10,15,"CD:mydir":CLOSE1.

Formatowanie dysku: OPEN1,10,15,"N":CLOSE1.

Sprzęt

Kontroler IECATA zawiera mikrokontroler AVR 8515 z 32 kilobajtami dodatkowej pamięci (SRAM). Więcej informacji zawiera schemat.

W IECATA V2 mikrokontroler AT90S8515 został zamieniony na ATmega162, który ma 16kB pamięci Flash na program. Zmienione są też funkcje portów B i D. Dzięki temu możliwe jest przeprogramowanie mikrokontrolera z poziomu C64 (poprzez IEC) i wymaga to przestawienia tylko dwóch zworek.

Firmware

VersjaOpis
IECATA
V1.0
Oryginalne oprogramowanie napisane przez Asbjørna dla AT90S8515. Uwagi wskazują, że ma małe problemy z obsługą ATN.
IECATA
V1.2
Poprawiony, również dla AT90S8515. Zmienione numery komunikatów o błędach. Zmienione SD na RD. Poprawiona obsługa ATN.
IECATA
V1.3
Następne poprawki, wymaga ATmega162 (IECATA V2), ponieważ przekracza 8kB.

Projekt 2006

Zaprojektowana jest nowa, mniejsza płytka. Pamięć 32kB SRAM oraz bufor 74LS573 są umieszczone pod kontrolerem. Działa bez zmian w oprogramownaiu.

Nowa płytka IECATA

Ponieważ został użyty układ ATMEGA8515, program musiał być przekompilowany i został oznaczony numerem wersji V3.0. Dodatkowo, numer urządznia jest przechowywany w EEPROM i może być zmieniony komendą GO:n.

Różnice

CechaV1V2V3
Wersja płytkiV1V2V1
Wersja programuV1.0V1.2
V1.3
V3.0
V3.1
MikrokontrolerAT90S8515ATMEGA162ATMEGA8515
Usuwanie kataloguSD:RD:SD:
Numer urządzenia10148 do 15*
Kody statusu (błędu) zwracane przez IECATA
Błąd inicjacji207474
Błąd tworzenia210101
Błąd otwarcia226161
Brak pliku236262
Błąd składni243030
Informacja o wersji257373
* Nowy numer urządzenia IEC jest używany po zresetowaniu IECATA.

Plany na 2008

 • Równoległy IEC (jak 1551).
 • Obsługa kart SD.
 • Obsługa plików .C64


Powiedz innym:

Pliki do pobrania

ieca006s.png 54.8kB (2008-03-21 17:06), uploaded by Jarek Adamski
Schemat v006 (dodany rezystor brakujący w v005).
dev8-11.zip 36.3kB (2007-06-10 00:42)
Cztery wersje pliku oprogramowania IECATA (dla AT90S8515) z różnymi numerami urządzenia: 8, 9, 10, 11. Nie testowane.
iec0010d.jpg 86.0kB (2007-05-07 00:46)
Zbiżenie na monitor z katalogiem IECATA.
iec0010c.jpg 74.5kB (2007-05-07 00:46)
Płytka IECATA umieszczona z C64 w tle.
iec0010b.jpg 59.4kB (2007-05-07 00:46)
Płytka IECATA połączona z dyskiem 2.5".
iec0010a.jpg 72.3kB (2007-05-07 00:46)
Zbliżenie zmontowanej płytki IECATA.
iecata_wersja_finalna.jpg 86.4kB (2006-11-16 21:17), uploaded by bzyq
Ostateczny wygląd zmontowanego kontrolera wraz z dyskiem i własnym zasilaczem .
iecata_ver1.0_zestaw.jpg 82.0kB (2006-11-12 18:00), uploaded by bzyq
Kompletny zestaw podczas testów z komputerem C128D
iecata_ver1.0.jpg 68.1kB (2006-11-12 17:54), uploaded by bzyq
Pierwszy zmontowany egzemplarz kontrolera IECATA.
iecata_jozsef.zip 391.0kB (2006-11-11 02:01)
Alternatywny projekt plytki (obrazki, pliki gerber, lista elementów).
iecatadosprg.zip 4.5kB (2006-11-11 01:17), uploaded by bzyq
[hu] Prosty DOS dla C64, obsługujący kontroler IECATA, opis w języku węgierskim.
ieca-005.zip 46.4kB (2006-11-15 22:13)
Schemat i płytki v005. Pliki danych Eagle.
ieca-005.png 8.9kB (2006-11-07 10:43)
Rozmieszczenie elementów na płytce v005. Plik graficzny z Eagle.
iecata.tgz 197.4kB (2006-04-13 23:50)
[en] Pełna dokumentacja. Schemat w PDF i PS, płytki jako pliki PS, oprogramowanie kompilowane pod Linuxem.
iecata.pdf 63.8kB (2002-08-17 18:09)
Oryginalny schemat IECATA, wypakowany z pliku "iecata.tgz".

Linki do innych stron

http://www.djupdal.org/cbm/iecata/
Strona IEC-ATA, Asbjørna Djupdala. Oryginalna dokumentacja oraz zdjęcia prototypu.
http://www.64hdd.com/projects/hardware/c64-iecata.html
Jak wbudować IECATA do obudowy 1541-II.
http://yarek.com/basket/iecata/
Formularz zamówienia: Plytka IECATA do samodzielnego montażu, zestaw, albo gotowy moduł (bez obudowy, dysku, zasilacza i gniazd IEC).
http://www.dienstagstreff.de/de/hardware/iecata/
[de] IECATA V2 - inny projekt płytki z użyciem ATmega162 i zmienionym oprogramowaniem..Zobacz również

ZX1541 : ZX81
Interfejs dyskowy dla ZX81 (TS1500) do podłączenia stacji Commodore 1541.

E-mail:

Hasło:Przypomnieć hasło?

Rejestracja?
Apple
HDD
Atari
IDE KMK/JŻ
MyIDE
SIO2IDE
Commodore
IECATA
CPC
CPCISA
Hacker
PC
IDE
LPT
Sam Coupé
Atom
FDD
RTC
Samtrum
YABUS.SAM
YAMOD
ATBUS
AYLPT
EPROG
FDC765A
IDE8255
KJOY
ZXINPUT
Timex
BEU
Cartridge
FD-68
Larken
ZX81
ZX96
ZX1541
ZX Spectrum
AC-DOS
Interface 1
Interface 1 Bis
Interface 2
GeneralSound
Macface
MB-02
NMI
Packet Radio
PB-3
PL3MEM
Plus D
POLBASIC
Printer
Split
Timex M-397
CA80
YABUS.ZX
YABUS.ZXISA
YABUS.ZXMEM

Jeśli widzisz błąd na tej stronie, opisz tutaj:

© 2009-12-28 21:50 Jarek Adamski, http://8bit.yarek.pl