8bit Projects For Everyone


Czy jest   dla  

Macface

Macface ma 16kB RAM, 2kB EPROM i przycisk do generowania NMI. Powstało około 20 sztuk.

Dodatkowy ROM zawiera poprawioną procerurę NMI (przełącza na dodatkowy RAM, następnie skacze pod #0800) oraz zapis i odczyt taśmy w turbo. Interfejs jest sterowany przez przełącznik (ON/OFF) oraz 3-bitowy zatrzask pod adresem #7B (123). Po resecie wszystkie bity są zerowane.

Ustawiony bit 2 włącza dodatkowy RAM zamiast ZXROM. Ustawiony bit 1 blokuje ten RAM przed zapisem (musi być włączony, aby można było zapisywać).

Bit 0 współpracuje z przełącznikiem.

Bit 0PrzełącznikDodatkowy ROMLEDUwagi
0OFFzablokowanynie świeciw użyciu RAM albo ZXROM
0ONwłączonyświeci
1OFFzablokowanynie świeciport jest zablokowany
1ONwyłączonynie świeciw użyciu RAM albo ZXROM

Dodatkowy ROM może być wykryty przez odczytanie adresu #0068 (104) - wartość #00 oznacza, że jest włączony. Standardowa wartość w ZXROM to #2A.

Macface jest przeznaczony dla ZX48. Aby używać z ZX128 (dwa banki ROM), musisz przestawiać przełącznik na OFF przed każdym resetem (oraz włączeniem), następnie włączyć ROM1 (USR 0 w BASIC 128), dopiero można przełączyć na ON. ROM1 może być również włączony przez inny interfejs, jak Timex Interface M-397 lub TI-of-TTL.


Powiedz innym:

Pliki do pobrania

macface2.zip 58.0kB (2005-07-21 04:58)
Macface 2.3 w postaci plików Eagle.
schem_s.gif 53.6kB (2005-04-18 21:43)
Odręczny, oryginalny schemat Macface.
macface.jpg 30.8kB (2005-04-18 20:32)
Niekompletny egzemplarz w posiadaniu autora.
macsoft.zip 19.2kB (2004-09-02 16:09), uploaded by Yarek
Programy dla Macface w formacie .TAP. ROM48, monitor i program do zapisywania zrzutów pamięci.
tr-tap.zip 14.3kB (2002-03-27 01:06)
Macface może być użyte do zmodyfikowania ZXROM, aby była możliwa emulacja TR-DOS i wczytywanie plików TAP pod ZXVGS (w wersjach z zewnętrznym interfejsem: TMX, PLD). Zobacz w dołączonym pliku źródłowym jak programować Macface.
macfrom.zip 1.9kB (2001-12-21 22:06)
Zawartość ROM w Macface 2.3.

Linki do innych stron

http://www.union.com.pl/artur/
Strona autora.E-mail:

Hasło:Przypomnieć hasło?

Rejestracja?
Apple
HDD
Atari
IDE KMK/JŻ
MyIDE
SIO2IDE
Commodore
IECATA
CPC
CPCISA
Hacker
PC
IDE
LPT
Sam Coupé
Atom
FDD
RTC
Samtrum
YABUS.SAM
YAMOD
ATBUS
AYLPT
EPROG
FDC765A
IDE8255
KJOY
ZXINPUT
Timex
BEU
Cartridge
FD-68
Larken
ZX81
ZX96
ZX1541
ZX Spectrum
AC-DOS
Interface 1
Interface 1 Bis
Interface 2
GeneralSound
Macface
MB-02
NMI
Packet Radio
PB-3
PL3MEM
Plus D
POLBASIC
Printer
Split
Timex M-397
CA80
YABUS.ZX
YABUS.ZXISA
YABUS.ZXMEM

Jeśli widzisz błąd na tej stronie, opisz tutaj:

© 2009-12-28 21:50 Jarek Adamski, http://8bit.yarek.pl