8bit Projects For Everyone


Czy jest   dla  

Interfejs NMI dla ZX Spectrum

Interfejsy używane do zatrzymania programu i nagrania go na taśmę.

Interfejs T-1

Jest to rodzaj poprawki błędu NMI. Dodatkowy ROM 2kB podmienia obszar #0000..#07FF. Zawartość nieznana z powodu uszkodzenia EPROM. Płytka ma od spodu napisany adres (w Polsce oczywiście):
05-220 Zielonka, skr. pocz. 9/2.

Schemat oraz rysunek płytki są dostępne do pobrania jako pliki danych Eagle. Niemniej interfejs w takiej formie jak został zaprojektowany nie będzie pracował poprawnie. Jest to interfejs przelotowy, ale następny dołączony interfejs nie będzie w stanie odłączyć dodatkowego ROM, ponadto dziwny generator został dołączony do /NMI (nie jako OC). Płytka jest poprawiona dodatkowym układem (nie sprawdzałem, co to jest).

Interfejs KEY$

Interfejs o nieznanej nazwie. Tokeny BASIC są skrócone, aby uzyskać miejsce na dodatkowy kod (a INKEY$ jest skrócone do KEY$, stąd robocza nazwa).

Interfejs to pionowa płytka z przelotowym złączem. Ma 8kB EPROM, 4kB SRAM, 3 układy TTL (ich nazwy są starte), przełącznik ON/OFF oraz przycisk NMI.

W pozycji OFF, interfejs jest całkowicie wyłączony. W pozycji ON, EPROM jest widoczny w pierwszysch 2kB (#0000..#07FF). Zapis do 15. kilobajta (#3800..#3BFF), np. pod adres 14848 (#3A00) włącza dodatkową konfigurację: EPROM jest widoczny w pierwszych 8kB (#0000..#1FFF), a SRAM - w kolejnych 2kB (#2000..#27FF). Zapis do 16. kilobajta (#3C00..#3FFF), np. 15360 (#3C00) powraca do normalnej konfiguracji.

Linia /ROMCS nie jest prawidłowo podłączona, więc kolejny interfejs z pamięcią będzie powodował konflikty pamięci. Można to poprawić używając rezystora oraz przewodu podłączonych do wyłącznika. Poprawka podaje stan wysoki na linię /MREQ złącza przelotowego, gdy używana jest pamięć interfejsu.

Naciśnięcie przycisku NMI wyświetla tęczę na ramce. Możesz nacisnąć jeen z klawiszy:

  • <1> - powrót;
  • <2> - szybki reset;
  • <3> - ?;
  • <4> - zapisuje pamięć w turbo, pyta "NAME:", potem "OK?";
  • <5> - normalny reset;
  • <8> - wyświetla "POKE:";
  • <9> - uruchamia kopier, menu: Load Save Delete Turbo Reset;
  • <0> - uruchamia monitor/debugger.


Powiedz innym:

Pliki do pobrania

key$.zip 49.6kB (2006-06-15 06:40)
Dokumentacja interfejsu o nieznanej nazwie (nazwa robocza "KEY$"). Zawartość EPROM, zawartość PROM i opis, schemat i płytka jaki pliki danych Eagle.
t-1.jpg 42.2kB (2005-11-11 14:26)
Interfejs T-1 - widok z przodu.
zielonka.zip 44.6kB (2005-11-11 14:45)
Interfejs T-1. Schemat i płytka jako pliki danych Eagle. Brakuje ROM.

Linki do innych stronE-mail:

Hasło:Przypomnieć hasło?

Rejestracja?
Apple
HDD
Atari
IDE KMK/JŻ
MyIDE
SIO2IDE
Commodore
IECATA
CPC
CPCISA
Hacker
PC
IDE
LPT
Sam Coupé
Atom
FDD
RTC
Samtrum
YABUS.SAM
YAMOD
ATBUS
AYLPT
EPROG
FDC765A
IDE8255
KJOY
ZXINPUT
Timex
BEU
Cartridge
FD-68
Larken
ZX81
ZX96
ZX1541
ZX Spectrum
AC-DOS
Interface 1
Interface 1 Bis
Interface 2
GeneralSound
Macface
MB-02
NMI
Packet Radio
PB-3
PL3MEM
Plus D
POLBASIC
Printer
Split
Timex M-397
CA80
YABUS.ZX
YABUS.ZXISA
YABUS.ZXMEM

Jeśli widzisz błąd na tej stronie, opisz tutaj:

© 2009-12-28 21:50 Jarek Adamski, http://8bit.yarek.pl