8bit Projects For Everyone


Czy jest   dla  

PL3MEM

PL3MEM dodaje do ZX Spectrum dodatkową pamięć i interfejs IDE.

Pamięć to 32kB RAM oraz 64kB albo 128kB EPROM. Przełączanie pamięci jest zgodne z ZX Spectrum +3 (porty #1FFD oraz #7FFD). 32kB RAM oraz 64kB ROM są używane przez ZXVGS P3M. Kolejne 64kB EPROM mogą zostać użyte jako romdisk albo do zainstalowania systemu +3e.

Interfejs IDE to wbudowany YAMOD.IDE8255 (zobacz niżej).

ZXVGS P3M używa na dysku twardym tabeli partycji IDEDOS. Właściwa struktura może być utworzona programem QDISK. Dysk twardy można również sformatować i wypełnić plikami na PC, programem QTRANS.EXE. Poza dyskiem twardym, ZXVGS może wystartować z dyskietki ZX Spectrum +3 lub kompatybilnego.

Ponieważ PL3MEM symuluje ROM ZX Spectrum +3, wymagane jest, aby podłączony komputer nie reagował na zapis do portu o adresie #1FFD (8189). Spróbuj OUT 8189,3 i jeśli komputer się zresetuje, PL3MEM nie będzie z nim współpracować.

  • ZX Spectrum 48K - bez problemu.
  • ZX Spectrum 128K oraz +2 - port #1FFD działa jak #7FFD i PL3MEM nie będzie działało bez przeróbki (dodania linii A14 do wewnętrznego dekodera portu #7FFD).
  • ZX Spectrum +3 - nie testowane, ale powinno działać. PL3MEM wymaga przejściówki złącza krawędziowego PL3FIX albo dostosowania do współpracy z +3.
  • Timex Computers 2048 - występuje konflikt portów między YAMOD.IDE8255 oraz wewnętrznym interfejsem Kempston Joystick pod adresami #1B (27) oraz #5B (91). Podłączenie linii /IORQGE ze złącza krawędziowego musi być poprawione wewnątrz komputera tak, aby umożliwić PL3MEM blokowanie odczytu joysticka pod tymi adresami.
  • Timex Computer 2068 - bez problemów.
Inne modele nie były testowane.

512kB PEROM - 29C040

Zamiast EPROM można zainstalować małą płytkę z 512kB PEROM (29C040) i układem logiki. Daje to 32 strony po 16kB każda, które mogą być przeprogramowane w dowolnym czasie.

4 strony są zarezerowowane dla +3e, kolejne 4 dla ZXVGS. Pozostałe 24 strony mogą być użyte jako PEROM-dysk wielkości 384kB. Dysk ten może zawierać pliki startowe ZXVGS P3M oraz CPM22QED P3M, a także programy użytkowe. Jeśli +3e nie jest używany, PEROM-dysk może mieć wielkość 448kB.


Powiedz innym:

Pliki do pobrania

pl3mem.jpg 35.2kB (2005-03-03 17:29)
Timex Computer 2048, YABUS.ZX, PL3MEM oraz Maxtror 7120AT (124MB) połączone razem.
notes.txt 1.6kB (2004-07-03 23:58)
Notatki techniczne do projektu.
pl3mem-005.png 79.1kB (2004-04-03 01:48)
Schemat v005 z Eagle jako rysunek.
pl3mem-005.zip 54.9kB (2004-03-12 14:32)
Płytka v005 - pliki programu Eagle.
pl3memi.jpg 62.7kB (2004-03-05 01:48)
Widok od góry po zdjęciu obudowy

Linki do innych stron

http://www.zxplus3e.plus.com/
Opis systemu +3e
http://zxvgs.yarek.com
Opis ZXVGS i CPM22QED.Zobacz również

QDISK
Wieloplatformowy program do tworzenia partycji IDEDOS. Może również konwertować rekordy B-DOS.
QTRANS
Obsługuje Obiekty Dyskowe - napędy, obrazy dysków, pliki na dyskach, tabele partycji itd. Tworzy, usuwa, kopiuje i zmienia nazwy.
YABUS.IDE8255
Dość szybki multiplekser IDE zrobiony z PIO 8255.
YAMOD.ATBUS 8bit IDE
Najszybszy uniwersalny multiplekser IDE 8bit dla YABUS. Zawiera zegar czasu rzeczywistego (RTC) typu DS 1287, DS 12887 albo MC 146818.
ZXVGS P3M
ZXVGS dla interfejsu PL3MEM oraz rozbudowanego ZX Spectrum +3. Obsługuje stację dysków i interfejs IDE.

E-mail:

Hasło:Przypomnieć hasło?

Rejestracja?
Apple
HDD
Atari
IDE KMK/JŻ
MyIDE
SIO2IDE
Commodore
IECATA
CPC
CPCISA
Hacker
PC
IDE
LPT
Sam Coupé
Atom
FDD
RTC
Samtrum
YABUS.SAM
YAMOD
ATBUS
AYLPT
EPROG
FDC765A
IDE8255
KJOY
ZXINPUT
Timex
BEU
Cartridge
FD-68
Larken
ZX81
ZX96
ZX1541
ZX Spectrum
AC-DOS
Interface 1
Interface 1 Bis
Interface 2
GeneralSound
Macface
MB-02
NMI
Packet Radio
PB-3
PL3MEM
Plus D
POLBASIC
Printer
Split
Timex M-397
CA80
YABUS.ZX
YABUS.ZXISA
YABUS.ZXMEM

Jeśli widzisz błąd na tej stronie, opisz tutaj:

© 2009-12-28 21:50 Jarek Adamski, http://8bit.yarek.pl