8bit Projects For Everyone


Czy jest   dla  

Plus D interface by MGTPowiedz innym:

Pliki do pobrania

plusdsch.gif 146.0kB (2002-09-19 20:27)
Schematics picture from Protel99 (high quality).
plusd.zip 5.2kB (2002-09-19 20:39)
Description by John Garner.
plusdsys.zip 11.3kB (2001-12-15 11:57)
System tape in TZX format.
alice.zip 2.3kB (2001-10-17 16:05)
Program for PAL chip.
plusd-schematics_1.jpg 180.4kB (1999-01-27 04:00)
Schematics picture (larger - good quality with some noise).
plusd-schematics_2.gif 44.5kB (1999-01-27 04:00)
Schematics picture (smaller - medium quality).
plusdmanual.zip 75.1kB (1998-10-22 03:40)
+D user manual by MGT. Converted by Lars Jespersen.

Zobacz również

DSKHNDLR
Sterowniki niskiego poziomu do napędów dyskietowych i dysków twardych dla Z80.
Plus D'lux
Zewnętrzne rozszerzenie dla interfejsu +D. Zawiera 128kB PEROM, 32kB SRAM oraz 8255 PPI (do obsługi joysticka i kabla sieci albo IDE).

E-mail:

Hasło:Przypomnieć hasło?

Rejestracja?
Apple
HDD
Atari
IDE KMK/JŻ
MyIDE
SIO2IDE
Commodore
IECATA
CPC
CPCISA
Hacker
PC
IDE
LPT
Sam Coupé
Atom
FDD
RTC
Samtrum
YABUS.SAM
YAMOD
ATBUS
AYLPT
EPROG
FDC765A
IDE8255
KJOY
ZXINPUT
Timex
BEU
Cartridge
FD-68
Larken
ZX81
ZX96
ZX1541
ZX Spectrum
AC-DOS
Interface 1
Interface 1 Bis
Interface 2
GeneralSound
Macface
MB-02
NMI
Packet Radio
PB-3
PL3MEM
Plus D
POLBASIC
Printer
Split
Timex M-397
CA80
YABUS.ZX
YABUS.ZXISA
YABUS.ZXMEM

Jeśli widzisz błąd na tej stronie, opisz tutaj:

© 2009-12-28 21:50 Jarek Adamski, http://8bit.yarek.pl