8bit Projects For Everyone


Czy jest   dla  

ZX Printer - Timex Printer 2040

Szczegóły na temat ZX Printer oraz Timex Printer 2040.

Interfejs drukarki

Jest to małe pudełko, włączane w szynę ZX. Ma ono złącze przelotowe, ale zgodne wyłącznie z ZX81.

Interfejs Timex Printer 2040 zawiera jeden 74LS10 (3 × NAND). Dekoduje on A2=0, A7=1, /IORQ=0. Układ 74LS139 mógłby pracować o wiele wydajniej - jedna połowa dekodowała by A7, /IORQ i jeszcze dodatkowy sygnał (np. A0 lub A1), a druga generowała buforowane /RD oraz /WR, dekodując A2.

Timex Printer 2040 jest widziane w portach #F0..#F3 oraz #F8..#FB, dlatego ULA TS2068 nie używa tych adresów w wewnętrzym dekodowaniu. (Obsługa BEU była pierwotnie projektowana dla portów #FC i #FD.)

Kabel ma 7 drutów i ekran. D1 nie jest podłączone, w odróżnieniu od ZX Printer, ponieważ drukarka 2040 nie ma dwóch prędkości przesuwu papieru (wolnego dla drukowania i szybkiego dla wysuwu).

/ADR - czarny
/WR - czerwony
D2 - żółty
D0 - pomarańczowy
D6 - zielony
D7 - niebieski
/RD - brązowy
GND - ekran

Opis z Warajevo 2.51

Tłumaczenie: Jarek Adamski

7.3.2. PORTY 'ZX PRINTER'

Każdy port, którego bit adresu A2=0 połączony jest z drukarką (zwykle 251). Zaimplementowaliśmy następujące właściwości:

Output:  bit D1:  prędkość silnika (przesuwu papieru)
     bit D2:  włączenie/wyłączenie silnika
     bit D7:  włączenie/wyłączenie igły

Input:  bit D0:  encoder bit
     bits D1-D5: zawsze 1
     bit D6:  drukarka obecna
     bit D7:  brak papieru

Skrócony opis implementacji symulacji ZX printer: Kiedy D2=1 (silnik wyłączony), zapis do tego portu jest ignorowany. Gdy D2=1, stan bitu D7 wysłanego do tego portu jest buforowany. Kiedy bufor się przepełnia, albo gdy silnik zostaje ponownie wyłączony, bufor jest wysyłany do drukarki. Jeden piksel dla ZX printer jest symulowany jednym pikselem (lub kwadratem z czterech pikseli, zależnie od opcji /P) na drukarce Epson albo HP Laser Jet. Jeśli D1=0 (silnik pracuje szybko), bufor zawiera cztery wiersze pikseli. Gdy D1=1, bufor zawiera tylko jeden wiersz pikseli. Przy odczycie, bit D0 jest połączony z sygnłem READY drukarki, bit D6 z sygnałem ACK, a bit D7 z sygnałem 'Brak papieru'. Zapamiętywanie zapisanych bitów D0 i D7 nie jest symulowane, ale jest to nieistotne.

Wszystkie procedury dla ZX Printer, które używają standardowego protokołu (odczyt bitu encoder) będą prawidłowo emulowane, również procedury z ROM. Jest mały problem z procedurami ROM, które będą czekać w nieskończoność, jeśli drukarka jest włączona, ale jesr w stanie off-line. W tej sytuacji wyłącz drukarkę, albo zmień stan na ONLINE.


Powiedz innym:

Pliki do pobrania

ts2040io.zip 22.5kB (2006-02-19 21:09)
Płytka interfejsu Timex Printer 2040. Pliki danych Eagle.
alp32_pc.zip 662.5kB (2005-09-10 01:48)
Podłącz ZX Printer lub Timex Printer 2040 do PC. Schemat, program w C, skany przykładowych wydruków.

Linki do innych stronZobacz również

Parallel interface for ZX Spectrum
Interfejs równoległy dla ZX Spectrum i klonów - przegląd róznych typów.
YABUS.ZXISA
Sloty ISA dla ZX Spectrum (dostęp przez porty we/wy). LPT, 2×RS232, kontroler dyskowy oraz karta dźwiękowa.

E-mail:

Hasło:Przypomnieć hasło?

Rejestracja?
Apple
HDD
Atari
IDE KMK/JŻ
MyIDE
SIO2IDE
Commodore
IECATA
CPC
CPCISA
Hacker
PC
IDE
LPT
Sam Coupé
Atom
FDD
RTC
Samtrum
YABUS.SAM
YAMOD
ATBUS
AYLPT
EPROG
FDC765A
IDE8255
KJOY
ZXINPUT
Timex
BEU
Cartridge
FD-68
Larken
ZX81
ZX96
ZX1541
ZX Spectrum
AC-DOS
Interface 1
Interface 1 Bis
Interface 2
GeneralSound
Macface
MB-02
NMI
Packet Radio
PB-3
PL3MEM
Plus D
POLBASIC
Printer
Split
Timex M-397
CA80
YABUS.ZX
YABUS.ZXISA
YABUS.ZXMEM

Jeśli widzisz błąd na tej stronie, opisz tutaj:

© 2009-12-28 21:50 Jarek Adamski, http://8bit.yarek.pl