8bit Projects For Everyone


Czy jest   dla  

Rozgałęźnik szyny ZX

Płytka przeznaczona do obudowy 100×50×17 (wymiary wewnętrzne). Może być używana z ZX Spectrum, Timex Computer 2068, Timex Sinclair 2068 oraz ZX81/TS1500. Niepotrzebne styki trzeba obciąć.

ZX.SPLIT board

Może zostać użyta w wielu konfiguracjach:

  • Można do niej przymocować 2 pionowe płytki z równoległymi ścieżkami -- mamy wtedy potrójny rozgałęźnik szyny krawędziowej. Odległość między pionowymi płytkami -- 31.75mm (1.25").
  • Można również podłączyć płytkę uniwersalną -- mamy prosty przelotowy interfejs (dodatkowa pamięć, AY, joystick, drukarka, kontroler DMA, szybszy Z80, złącza jak: cardridge, ISA, YABUS). Odległość między rzędami łączącymi sygnały z dolnej płytki -- 35.6mm (1.4").
  • Można wreszcie przeciąć tą płytkę na pół i wyciąć 2 mniejsze, identyczne płytki - dostajemy dwa podwójne rozgałęźniki albo płytkę do zamontowania w poprzek wspomnianej obudowy.

Wersja v004 zawiera dodatkowo:

  • Miejsce dla układu 74LS139 SMD, który może być użyty do przełączania sygnałów wyjściowych (jak /IORQ i /MREQ) do jednego z trzech złącz krawędziowych lub do żadnego z nich.
  • Miejsce na DIP-SWITCH do wybranie aktywnego złącza.
  • Miejsce dla układu 74LS153 SMD, który może być użyty do przełączania sygnałów wejściowych (jak /INT, /NMI) z jednego z 3 złącz krawędziowych lub z żadnego z nich.
  • Dwa miejsca dla mikroprzełączników, które mogą być podłączone do /RESET i /NMI. Jeden jest po lewej, drugi po prawej.
  • Miejsce na złącze DB9. (Może być użyty do budowy portu Kempston Joystick, po zmodyfikowaniu miejsc pod układy SMD - w tym przypadku powinny zostać użyte układy 74LS138 i 74LS368.)
  • Miejsca na diody świecące.


Powiedz innym:

Pliki do pobrania

0012b.jpg 76.9kB (2007-08-13 14:53)
ZX.SPLIT dla ZX81 - dodatkowy 74HCT139 dekoduje linie A5=1 i A7=1 dla ZX1541 z uwagi na konflikt portów z joystickiem (port 29). Widok od dołu.
0012t.jpg 69.7kB (2007-08-13 14:51)
ZX.SPLIT dla ZX81 - dodatkowy 74HCT139 dekoduje linie A5=1 i A7=1 dla ZX1541 z uwagi na konflikt portów z joystickiem (port 29). Widok z góry.
0006tc.jpg 80.4kB (2007-04-25 18:25)
ZX.SPLIT użyty jako potrójny rozgałęźnik. Widok od góry na obudowę.
0006bu.jpg 107.7kB (2007-04-25 18:25)
ZX.SPLIT użyty jako potrójny rozgałęźnik. Widok od spodu bez obudowy. Tylko jedno złącze dostaje /MREQ i może generować /ROMCS=1.
0006bc.jpg 93.3kB (2007-04-25 18:25)
ZX.SPLIT użyty jako potrójny rozgałęźnik. Widok od spodu na obudowę.
0006tu.jpg 113.7kB (2007-04-25 18:26)
ZX.SPLIT użyty jako potrójny rozgałęźnik. Widok z góry bez obudowy. DIP-Switch wybiera aktywne złącze.
0002a.jpg 144.3kB (2007-04-28 00:51), uploaded by Jarek Adamski
ZX.SPLIT jako dolna płytka interfejsu dla ZX81. Zauważ, jak płytka jest poprawiona za pomocą 16 zworek.
spli-005.zip 53.5kB (2006-10-31 18:39)
Płytka v004, pliki danych Eagle. Projekt zawiera błędy, ale powstały 32 płytki. Wymagają pewnych poprawek, aby mogły być użyte jako spód uniwersalnego interfejsu.
spli-004.zip 57.5kB (2006-10-31 18:39)
Płytka v004, pliki danych Eagle. Projekt jest poprawny.
howtocut.jpg 140.2kB (2006-10-31 18:30)
Jak pociąć ZX.SPLIT dla ZX81, ZX Spectrum oraz Timex 2068. Również połówki do użycia jako Timex Twister oraz ZX+3 fixer. (Board v005.)
split003.png 8.9kB (2005-04-12 21:24)
Widok płytki - ostatnia propozycja.

Linki do innych stron

http://8bit.yarek.pl/forum/viewtopic.php?p=100
[pl] Temat na forum.Zobacz również

YABUS.ZXISA
Sloty ISA dla ZX Spectrum (dostęp przez porty we/wy). LPT, 2×RS232, kontroler dyskowy oraz karta dźwiękowa.
ZX1541 : ZX81
Interfejs dyskowy dla ZX81 (TS1500) do podłączenia stacji Commodore 1541.

E-mail:

Hasło:Przypomnieć hasło?

Rejestracja?
Apple
HDD
Atari
IDE KMK/JŻ
MyIDE
SIO2IDE
Commodore
IECATA
CPC
CPCISA
Hacker
PC
IDE
LPT
Sam Coupé
Atom
FDD
RTC
Samtrum
YABUS.SAM
YAMOD
ATBUS
AYLPT
EPROG
FDC765A
IDE8255
KJOY
ZXINPUT
Timex
BEU
Cartridge
FD-68
Larken
ZX81
ZX96
ZX1541
ZX Spectrum
AC-DOS
Interface 1
Interface 1 Bis
Interface 2
GeneralSound
Macface
MB-02
NMI
Packet Radio
PB-3
PL3MEM
Plus D
POLBASIC
Printer
Split
Timex M-397
CA80
YABUS.ZX
YABUS.ZXISA
YABUS.ZXMEM

Jeśli widzisz błąd na tej stronie, opisz tutaj:

© 2009-12-28 21:50 Jarek Adamski, http://8bit.yarek.pl