8bit Projects For Everyone


Czy jest   dla  

ZXVGS

System operacyjny dla komputerów zgodnych z ZX Spectrum. Obsługuje 4MB RAM, dyski elastyczne i twarde, sieć, mysz, rezydentne rozszerzenia (pliki TAP, Z80, SLT, BMP, SCR).

Obecnie istnieją wersje na następujące platformy sprzętowe:

 • Sam Coupe (FDD, Atom),
 • TI-of-TTL z serwerem plikowym,
 • emulator Warajevo,
 • interfejs PL3MEM (IDE) lub przerobiony ZX+3 (FDD),
 • Pentagon 512kB (lub interfejs TR-DOS),
 • przerobiony Unipolbrit (Timex 2068) z serwerem plikowym,
 • interfejs MB-02 (FDD, HDD),
 • interfejs ZXATASP/ZXCF (IDE),
 • FlashD0 (128kB PEROM) i YAMOD.ATBUS (IDE, PEROM).

W przygotowaniu są jeszcze:
 • interfejs Plus D ze zwiększoną pamięcią (FDD, HDD),
 • ZS Scorpion 256kB (FDD, HDD),
 • 4MB RAM i YAMOD.ATBUS (IDE) lub inny interfejs,
 • Interfejs DivIDE (IDE).

Pamięć masowa

Wykorzystywany jest system plikowy CP/M albo serwer plikowy (kabel full duplex 6 bit). W przyszłości będą używane Obiekty Dyskowe (wcześniej nazywane Dyskami Wirtualnymi), co pozwoli na łatwą zmianę formatu dysków i odczytywanie plików z różnych formatów (FAT, UZI).

Rezydentne rozszerzenia systemu

Są wczytywane w miarę potrzeby (z plików *.RZX) i zwiększają możliwości systemu. Na przykład mogą:

 • Wczytywać pliki emulatorowe, jak TAP, Z80 i SCL.
 • Wczytywać obrazki z plików, jak SCR, Z80 i BMP.
 • Rozszerzać składnię BASIC, jak SCL i BZX.
 • Zawierać sterownik drukarki, jak EPSONFX.

Wydanie 0.36

Planowana jest obsługa PEROM-dysku o strukturze CP/M w progamowalnych układach EEPROM. Wersje FD0 oraz P3M będą oferować swój PEROM jako PEROM-dysk. Inne wersje - TMX, UPB, ASP, MB2 - będą wykrywać rozszerzenie FlashD0, sprawdzać czy zawiera PEROM-dysk i udostępniać go.

Tabele dyskowe CP/M będą tworzone dynamicznie. W 0.35 mają stałą wielkość.

Wydanie 0.37

Planowana jest obsługa FAT12 i FAT16 jako tylko do odczytu. Dyski CP/M i sieciowe będą pracować jak dotychczas.


Powiedz innym:

Pliki do pobrania

banks.zip 4.7kB (2004-03-04 00:07)
Kod źródłowy obsługi przełączania banków.
utils001.zip 22.9kB (2002-01-31 03:36)
Nieco programów użytkowych dla ZXVGS. Copy New 1, Zebra Copy, Art Studio.

Linki do innych stron

http://zxvgs.yarek.com
[pl,en,ru] Pełny opis ZXVGS.Zobacz również

ZXVGS SAM : Sam Coupé
ZXVGS PLD : Plus D
ZXVGS TMX
ZXVGS dla Timex FDD 3000 z Timex Interface M-397 (TI-of-TTL). Może używać PC jako serwera plików.
ZXVGS PEN : Pentagon 512kB
ZXVGS dla komputera Pentagon (zalecane 512kB RAM). Działa również na ZX Spectrum 128kB z interfejsem Beta128. Obsługuje stację dysków i interfejs IDE.
ZXVGS P3M
ZXVGS dla interfejsu PL3MEM oraz rozbudowanego ZX Spectrum +3. Obsługuje stację dysków i interfejs IDE.
ZXVGS WRJ
ZXVGS dla emulatora Warajevo 2.51, posiada bezpośredni dostęp do plików MS-DOS.
ZXVGS UPB
ZXVGS jako rozbudowa Unipolbrit Komputer 2086 albo Timex Computer 2068.
ZXVGS MB2 : MB-02 and IDE inteface
ZXVGS dla intefejsu MB02. Obsługuje FDD i HDD.
ZXVGS ASP
ZXVGS dla ZXATASP oraz ZXCF. Obsługuje partycje IDEDOS.
ZXVGS FD0 - FlashD0 (128kB PEROM)
ZXVGS dla FlashD0 (128kB PEROM) dla ZX Spectrum. Pracuje z 128kB, TC2144 oraz 4MB RAM. Obsługuje wiele interfejsów IDE oraz dyskietkowych.

E-mail:

Hasło:Przypomnieć hasło?

Rejestracja?
CP/M
CPM22QED
CPC
FutureOS
ParaDOS
SymbOS
CPM22QED
MB02
SAM Coupé
Spectravideo
Timex 2068
Timex FDD
YABUS.TF(3)
Filesystem
IDEDOS
Memdisk
MGT
BDOS
Master DOS
Timex
TOS A.2
TOS A.4
ZX Spectrum
Doors
ResiDOS
ZXVGS
ZXVGS
FlashD0
MB02
PL3MEM
Pentagon
TI-of-TTL
Unipolbrit
Warajevo
ZXATASP

Jeśli widzisz błąd na tej stronie, opisz tutaj:

© 2009-12-28 21:50 Jarek Adamski, http://8bit.yarek.pl