8bit Projects For Everyone


Czy jest   dla  

ZXVGS PEN : Pentagon 512kB

ZXVGS dla komputera Pentagon (zalecane 512kB RAM). Działa również na ZX Spectrum 128kB z interfejsem Beta128. Obsługuje stację dysków i interfejs IDE (domyślnie ZXIDE128, może inny).

Aby zainstalować na fizycznym sprzęcie, należy podmienić ROM0 i ROM1 na nową zawartość. W ROM TR-DOS musi być dodany dodatkowy kod (DSKHNDLR.FDCBETA1) w wolnym miejscu (adresy #3600..#38FF). Dodatkowo może być umieszczone DSKHNDLR dla interfejsu HDD (adresy #3900..#3BFF).

ZXVGS używa banków 30 (#C6) i 31 (#C7) dla własnych potrzeb. W komputerze ze 128kB RAM są to banki 6 (#06) i 7 (#07), co ogranicza możliwości.


Powiedz innym:

Pliki do pobrania

zx035pen.zip 56.5kB (2006-04-08 22:52)
Wydanie 0.35.
zx031pen.zip 72.7kB (2003-05-22 16:57)
(stare) Wydanie 0.31
zx030pen.zip 65.7kB (2003-03-21 23:45)
(stare) Wydanie 0.30.
zx029pen.zip 65.3kB (2002-05-21 19:19)
(stare) Wydanie 0.29.
zx025pen.zip 63.4kB (2000-06-27 19:58)
(stare) Wydanie 0.25.

E-mail:

Hasło:Przypomnieć hasło?

Rejestracja?
CP/M
CPM22QED
CPC
FutureOS
ParaDOS
SymbOS
CPM22QED
MB02
SAM Coupé
Spectravideo
Timex 2068
Timex FDD
YABUS.TF(3)
Filesystem
IDEDOS
Memdisk
MGT
BDOS
Master DOS
Timex
TOS A.2
TOS A.4
ZX Spectrum
Doors
ResiDOS
ZXVGS
ZXVGS
FlashD0
MB02
PL3MEM
Pentagon
TI-of-TTL
Unipolbrit
Warajevo
ZXATASP

Jeśli widzisz błąd na tej stronie, opisz tutaj:

© 2009-12-28 21:50 Jarek Adamski, http://8bit.yarek.pl