8bit Projects For Everyone


Czy jest   dla  

Interfejs 8251

Przeróbka NETMX

Widziałeś interfejs sieciowy wewnątrz Timex Computer 2048?

Niektóre Timex Computer 2048 mają zamontowaną dodatkową płytkę z interfejsem szeregowym na układzie 8251. USART zgłasza się w portach #FDFD oraz #7FFD. (#FDFD jest zwiększane o 1 na #FDFE aby odczytać klawisz <A>.)

Sygnał zegarowy dla 8251 pobierany jest z kwarcu koloru 4.433619MHz i po podzieleniu przez 2 podawany na CLK 8251 (2.2168095MHz). Po podzieleniu przez 16 podane jest jako /TxC oraz /RxC. 8251 jest programowany na użycie 1/16 tego cyklu: 17319bps (8 bitów, 2 bity stopu).

Na EPROM jest napis "SLD100RPCR" - pod adresami #04B0..#04C1 są następujące bajty: "sld100rpcr". Jest to w ramach pierwszej różnicy w porównaniu do ROM w Timex Computer 2048 (adresy #04AB..#04C4). Zapis na taśmie zaczyna się od #04C2 - jest tu CALL #38E0.

Składnia BASIC została rozszerzona do obsługi 8251. Dodatkowe komendy to: LINE IN, LINE OUT, LINE DATA, LINE STOP.

InstrukcjaOpis
LINE DATAWłącza rozszerzoną składnię. Można wpisywać słowa kluczowe zakończone gwiazdką (*) z dowolną składnią dalej. Podczas wykonywania całe wyrażenie aż do końca linii jest wysyłane w sieć.
LINE STOPWyłącza rozszerzoną składnię. Słowa kluczowe zakończone gwiazdką (*) generują błąd jak zwykle.
LINE INMoże zostać przerwane przez naciśnięcie klawisza <A>.

Junet i Elwro 800 Junior

8251 jest wbudowany w Elwro 800 Junior, gdzie pracuje jako interfejs sieciowy. Sieć jest używana do udostępnienia dysków oraz wymuszania akcji (może generować NMI).


Powiedz innym:

Pliki do pobrania

netmx1-1.zip 71.1kB (2006-04-15 15:05)
Dokumentacja płytki NETMX v1-1. Pliki danych Eagle.
TC8251.GEN 10.4kB (2006-04-08 15:10)
Niedokończony kod źródłowy zmian w ROM.
tc8251.zip 12.9kB (2006-04-04 14:51)
Zawartość EPROM odczytana z przerobionego Timex Computer 2048.
kif_3483.jpg 118.7kB (2006-03-31 01:05)
Drugi egzemplarz (V 1-1). Widok po otwarciu obudowy.
kif_3482.jpg 102.7kB (2006-03-31 01:03)
Drugi egzemplarz (V 1-1). Widok po otwarciu obudowy.
z1.jpg 45.1kB (2004-01-27 22:29)
Płytka interfejsu szeregowego zamontowana w Timex Computer 2048.

Linki do innych stronZobacz również

Elwro 800 Junior
Elwro 800 Junior - klon ZX Spectrum produkowany w Polsce. Działa również pod CP/M 2.2 (CP/J) z dostępem do napędu dyskowego przez sieć.

E-mail:

Hasło:Przypomnieć hasło?

Rejestracja?
CPC
4MB RAM
Flash ROM
To 128
Sam Coupé
SAM512
Portfix
YABUS.Z80RTC
Z80JOY
MSX
Mapper 4MB
MSX-2 SVI738
Spectrum
FlashD0
8251
AY
Eniac'owe
Dock
Gama 192
Keyboard
ROM replacer
SamRam
TC2144
To 128K
To +3
Wonder RAM
Z80JOY
ZX 4MB
ZXMUX
Timex
Memory
Timex FDD
YABUS.TF
YABUS.TF3
TI-of-TTL
ZX81
Memory

Jeśli widzisz błąd na tej stronie, opisz tutaj:

© 2009-12-28 21:50 Jarek Adamski, http://8bit.yarek.pl