8bit Projects For Everyone


Czy jest   dla  

Bank Dock

48kB RAM oraz 16kB ROM w ZX Spectrum stanowi bank Home. W komputerach Timex istnieją dodatkowo dwie niezależne od siebie przestrzenie adresowe nazywane Dock i EXROM, każda po 64kB.

64kB przestrzeni adresowej Z80 jest podzielone na 8 bloków po 8kB. W kazdym bloku może być włączony bank Home albo Dock/EXROM - okresla to port #F4 (244). Bit 0 odpowiada blokowi #0000..#1FFF, bit 1 - #2000..#3FFF itd. Wyzerowanie bitu włącza bank Home, ustawienie - Dock albo EXROM, zaleznie od bitu 7 w porcie #FF (255). Bloków Dock i EXROM nie da się włączyć jednocześnie.

Mapa pamięci

Sekcja
Adresy
Bit (#F4) =0=1
Blok Bit 7,(#FF)
=0=1
D
#C000..#FFFF
7
#E000..#FFFF
HOME7DOCK7EXROM7
6
#C000..#DFFF
HOME6DOCK6EXROM6
C
#8000..#BFFF
5
#A000..#BFFF
HOME5DOCK5EXROM5
4
#8000..#9FFF
HOME4DOCK4EXROM4
B
#4000..#7FFF
3
#6000..#7FFF
HOME3DOCK3EXROM3
2
#4000..#5FFF
HOME2DOCK2EXROM2
A
#0000..#3FFF
1
#2000..#3FFF
HOME1DOCK1EXROM1
0
#0000..#1FFF
HOME0DOCK0EXROM0

HOME0 oraz HOME1 zawierają ROM w ZX Spectrum. Pozostałe bloki HOMEx są RAM (HOME2 zawiera podstawowy ekran).


Powiedz innym:

Pliki do pobrania

basicind.txt 18.7kB (2006-06-13 21:21)
Górne 32kB Dock użyte do uruchomienia dwóch programów BASIC - autor nieznany.
docktest.zip 4.8kB (2002-09-29 18:19)
Programy pod ZXVGS do testowania Dock (ze źródłami).

Linki do innych stronZobacz również

Timex Computer 2068
Timex Computer 2068.
Timex 2068 : 128kB ROM + 512kB RAM
Wewnętrzne rozszerzenie pamięci dla Timex Sinclair 2068, Timex Computer 2068 oraz Unipolbrit Komputer 2086. 128kB ROM, dodatkowe 512kB RAM.
BEU - Timex Bus Expansion Unit
Nigdy nie wyprodukowany interfejs rozszerzający dla Timex Sinclair 2068 (coś w rodzaju Plug&Play). Artykuły -- Wes Brzozowski -- analiza jak by działało BEU, gdyby zostało dokończone, na podstawie strzępków informacji.
Timex Cartridge
Niektóre modele Timex posiadały złącze do cartridge.

E-mail:

Hasło:Przypomnieć hasło?

Rejestracja?
CPC
4MB RAM
Flash ROM
To 128
Sam Coupé
SAM512
Portfix
YABUS.Z80RTC
Z80JOY
MSX
Mapper 4MB
MSX-2 SVI738
Spectrum
FlashD0
8251
AY
Eniac'owe
Dock
Gama 192
Keyboard
ROM replacer
SamRam
TC2144
To 128K
To +3
Wonder RAM
Z80JOY
ZX 4MB
ZXMUX
Timex
Memory
Timex FDD
YABUS.TF
YABUS.TF3
TI-of-TTL
ZX81
Memory

Jeśli widzisz błąd na tej stronie, opisz tutaj:

© 2009-12-28 21:50 Jarek Adamski, http://8bit.yarek.pl