TI-of-TTL - Timex Interface M-397 w technologii TTL

TI-of-TTL zastępuje oryginalny Timex Interface M-397, z którym jest w pełni zgodny. Zbudowany jest całkowicie z układów TTL, bez logiki programowalnej. Dzięki temu jest mniej awaryjny od oryginalnych konstrukcji i łatwo można go naprawić. Pamięć została rozszerzona do 8kB RAM (z 1kB) i 32kB albo 64kB albo 128kB ROM (z 4kB). Więcej na http://8bit.yarek.pl/upgrade/zx.ti-of-ttl/.

Przycisk RESET przeniesiony jest na prawą ściankę boczną.

Górny przycisk ustawia bit 7 w porcie #EF (239) i może być używany do dodatkowych funkcji. Przytrzymany podczas resetowania powoduje uruchomienie kodu testowego (test klawiatury, joysticka Kempston oraz portu wejściowego #EF). W ZXVGS jest wykorzystywany do zatrzymywania programów, a w CPM22QED do wprowadzania polskich liter.

Gniazdo Jack z lewej strony może być połączone z gniazdem EAR komputera co umożliwia wczytywanie plików symulujących taśmę ("*.TAP" i "*.TZX") oryginalną procedurą z ROM. (Sygnał może być generowany przez Timex FDD albo emulatorem Z80 uruchomionym na PC.) Gniazdo sterowane jest pinem 12 gniazda DB15 (bit 0 portu wejściowego #EF).

Dodatkowa pamięć TI-of-TTL.

TOS A.2 korzysta jedynie z 341 bajtów RAM, pozostałe 7.66kB można wykorzystać na rozszerzenia TOS. ZXVGS wykorzystuje całe 8kB RAM do przechowywania zmiennych oraz Rezydentnych Rozszerzeń Systemu (RSX).

Podstawowe 32kB ROM jest podzielone na 4 banki po 8kB. Bank wybierany jest bitami 5 i 7 podczas zapisu do portu #EF (239). W banku 0 jest kod TOS oraz procedury startowe. W banku 1 lub 2 jest zmodyfikowany kod Zebra TOS, przystowany do pracy z Timex 2068 (dla funckcjonowania Zebra TOS na górnej płytce musi znajdować się dodatkowy układ 74LS74 SMD). Pozostała pamięć wykorzystywana jest przez ZXVGS.

Dodatkowe 32kB ROM (Upgrade 2004) może zawierać zmodyfikowany ROM ZX Spectrum (ZXROM), pozwalający przechwicić wczytywanie z taśmy oraz wywołania TR-DOS i przekierować je na poziom ZXVGS. Jeśli zainstalowane są dodatkowo zworki oznaczone ZXROM, to zwierając zworkę na górnej płytce uaktywnia się ZXROM w interfejsie (przechwytywanie aktywne, ale interfejsy przelotowe typu Masterface zostaną zablokowane), a zwierając zworkę na dolnej płytce wybiera się ZXROM komputera (przechwytywanie będzie działać, jeśli zostało zainstalowane w komputerze, będą działać interfejsy typu Masterface). Zwarta może być tylko jedna z tych zworek.

Dodatkowe 64kB ROM (Upgrade 2005) jest dostępne jedynie zaraz po włączeniu zasilania. Dla ZXVGS 0.35 zawiera ona ekran powitalny oraz demo Bunch Of Arse, które pozwala przetestować komputer. W kolejnych wersjach planowane jest zamieszczenie programu do programowania PEROM oraz testowania komputera przez kabel dołączony do gniazda DB15.

Jeśli jako ROM zainstalowany jest układ PEROM (AT29C010, AT29C020 lub podobny), zwarcie zworki na górnej płytce oznaczonej WP pozwala na przeprogramowanie ROM bez wyjmowania układu. (Podczas przeprogramowywania obszaru zajmowanego przez ZXROM interfejsu niebędne jest czasowe zwarcie zworki znajdującej się od spodu dolnej płytki, oznaczonej P.)

Podłączenie i korzystanie

TI-of-TTL może być podłączony do każdego komputera ZX ze standardowym złączem krawędziowym. Komputery takie jak ZX+2A, ZX+2B, ZX+3 wymagają zamknięcia zworki na dolnej płytce, oznaczonej jako +3. Komputery takie jak TC2068 i UK2086 wymagają użycia cartridge "Emulator Spectrum" (albo uaktywnienia ZXROM interfejsu, jeśli zainstalowane jest Upgrade 2004). Komputer TS2068 wymaga przejściówki złącza krawędziowego.

Interfejs można połączyć do stacji Timex FDD, albo specjalnym kablem TIC z komputerami typu Amiga lub pecet. Więcej o kablu na http://8bit.yarek.pl/cable/timex.tic/.

Korzystanie z ZXVGS wymaga uruchomienia programu serwera (obecność serwera jest rozpoznawana automatycznie). Amiga - uruchomić program "ZXVGS.server". Pecet - pod MS-DOS uruchomić ZXVGSTSR.COM, a następnie ZXVGSLPT.COM. Timex FDD - pod CPM22QED uruchomić ZXVGSTF.COM (również przytrzymując <SYMBOL SHIFT> przy resetowaniu komputera, a po pojawieniu się menu przycisnąć <V> - na dysku musi być plik "ZXVGSTF.COM").

Więcej o ZXVGS: http://zxvgs.yarek.com, http://8bit.yarek.pl/system/zxvgs.tmx/.